Катедра "Икономическа социология"

Публикации
Обновено: неделя, 01 декември 2019 11:33

Най-нови учебници

soc_a1339_Ikonomicheska sociologiq KORICA tiraj - Copy.jpg


ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ, КОЛЕКТИВ, ИК-УНСС, 2017

Учебникът е предназначен преди всичко за студентите, които изучават университетската дисциплина „Икономическа социология“, и е съобразен с нейната учебна програма. Той обаче може да послужи и като допълнителен учебен текст при подготовката на студентите по сродни икономико-социологически дисциплини, включени в учебните планове на специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“, както и в магистърските програми, предлагани от катедра „Икономическа социология“. Стремежът на авторите е чрез социологическата интерпретация на икономическия живот да предоставят на студентите по-различна от конвенционалната перспектива за неговото разбиране.

ISBN

978-619-232-017-1

Автор

, , , , ,

Брой страници

378

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см.

Може да го намерите тук: Издателски комплекс на УНСС

soc_3a007_korica_Blagoi.Kolev_IKONOMICHESKA.KULTURA_2017.jpg


ИКОНОМИЧЕСКА КУЛТУРА, КОЛЕВ, БЛАГОЙ, ИК-УНСС, 2017

В страна, където интересът към политиката е по-голям, отколкото към икономиката, е напълно естествено тя да бъде обречена на икономическо изоставане. И това е така, защото при такава ситуация социалната енергия на обществото лакомо се поглъща от политическата сфера. В нея обаче императивно властват такива явления, каквито са политизирането, демагогията, популизмът и партизанщината. Но при подобно положение, на по-заден план и с второстепенно значение, остават стремежите на хората към икономическата рационалност, далновидност и предприемчивост. А те, както е известно, са от съществено значение за икономическата култура на дадено общество. Тя пък е фундаменталната предпоставка за неговото успешно развитие и съвременен напредък. Тъкмо поради това един от водещите социолози и ерудити на нашето съвремие – Даниел Бел, ще твърди, че отношението „между социално-икономическата структура на една цивилизация и нейната култура е може би най-сложният от всички проблеми, с които социологът се сблъсква“.

ISBN

978-954-644-978-8

Автор

Брой страници

432

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см.

Може да го намерите тук: Издателски комплекс на УНСС

soc_3a007_Socialen-kapital-KORICA-tiraj.jpg


СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ, КОЛЕКТИВ, ИК-УНСС, 2017

Социалният капитал е важен феномен в живота на обществото поради простия факт, че хората, за да бъдат икономически и социални субекти, се нуждаят от други хора. Социалният капитал е важен и защото може да допринесе за: повишаване нивата на БВП и икономическия растеж; по-ефективно функциониращ трудов пазар; по-високи образователни постижения; по-ниско ниво на престъпност; по-добро здраве (лично и обществено); по-ефективни правителствени институции. Това са някои от причините, поради които в последно време лавинообразно нараства не само литературата върху проблемите за социалния капитал, но и позоваванията на основни статии, посветени на социалния капитал. Но голямата си популярност концепцията за социалния капитал придобива, когато става ясно колко важен е той за политическите действия на обществените субекти и правителствените институции. Книгата е предназначена за студентите от бакалавърска и магистърска степен на специалност „Социология” и специалност „Политическа икономия” в Университета за национално и световно стопанство, но доколкото в нея се разискват проблемите на дефиниране и измерване на социалния капитал – изключително актуални през последните десетилетия не само в полето на социологията, но и в полето на институционалната икономика, политологията, социалната антропология, националната сигурност и други научни полета, тя представлява интерес и за студентите от другите специалности, както и за всички специалисти и изследователи, които се занимават с изследване на социалния капитал.

Автор: Теменуга Ракаджийска, Мариета Христова, Димитър Сивков
ISBN: 978-954-644-977-1
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 29.06.2017 г.
Брой страници: 282
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Може да го намерите тук: Издателски комплекс на УНСС

soc_0f365_Теория и история на цивилизациите-корица.jpg

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ, НАЙДЕНОВ, ГЕОРГИ, ИК-УНСС, 2017

Учебникът „Теория и история на цивилизациите“ е предназначен за студентите от специалност „Социология“ в ОКС „бакалавър“, а също и от специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в професионално направление  „Обществени  комуникации  и  информационни  науки“.  През  учебната 2014/2015 г. пред тези студенти започна да се чете учебната дисциплина „Теория и история на цивилизациите“.

Основната цел на курса „Теория и история на цивилизациите“ е да запознае студентите с основните закономерности на развитието на локалните, световните и глобалната цивилизации, с историята и съвременното развитие на няколко значими цивилизации. Разглеждат се и противоречивите отношения между някои от най-мощните цивилизации в съвременността.

ISBN

978-954-644-978-8

Автор

Брой страници

372

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см.

Може да го намерите тук: Издателски комплекс на УНСС