Катедра "Икономическа социология"

100 ГОДИНИ УНСС
Национален конкурс за есе
Обновено: събота, 22 декември 2018 16:41

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

 за написване на есе на социално-икономическа тема


Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на Общоикономически факултет, утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“.

Утвърдената комисия за оценяване на есетата от стартиралия Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема е в състав:

 

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Доц. д-р Мария Георгиева Стоянова

Доц. д-р Георги Светлозаров Петрунов

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева