Катедра "Икономическа социология"

Обновено: събота, 22 декември 2018 16:34

ПРИЕМ 2019


ПРЕЗ 2019 ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЕПИ И

С  ОТЛИЧЕНИ РАЗРАБОТКИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГЯ.


АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

АКРЕДИТАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ

УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ


soc_11f12_zashto4.jpg