Катедра "Икономическа социология"

Обновено: петък, 26 ноември 2021 16:38

ПРИЕМ 2022

За учебната 2022/2023 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ.


ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ (матура), ЕПИ ИЛИ УСПЕШНО УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.


ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ (матура), ЕПИ ИЛИ СЕРТИФИКАТ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ.


На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията.


ИСТОРИЯ 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

АКРЕДИТАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

НАУКА


soc_11f12_zashto4.jpg