Катедра "Икономическа социология"

Обновено: четвъртък, 11 февруари 2021 16:23

ПРИЕМ 2021

За учебната 2021/2022 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ.


ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЕПИ И С ОТЛИЧЕНИ РАЗРАБОТКИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЕСЕ В НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УНСС.


ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЕПИ И С ОТЛИЧЕНИ РАЗРАБОТКИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ.


ИСТОРИЯ 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

АКРЕДИТАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

НАУКА


soc_11f12_zashto4.jpg