Катедра "Икономическа социология"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 09 януари 2020 17:21

ПРИЕМ 2020


ПРЕЗ 2020 ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЕПИ И

С  ОТЛИЧЕНИ РАЗРАБОТКИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГЯ.


АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

АКРЕДИТАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ

УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ


soc_11f12_zashto4.jpg