Катедра "Икономическа социология"

Обновено: петък, 09 февруари 2018 13:07

ПРИЕМ 2018


ПРЕЗ 2018 ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЕПИ И

С  ОТЛИЧЕНИ РАЗРАБОТКИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГЯ.


АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

АКРЕДИТАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ

УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ


soc_11f12_zashto4.jpg