Катедра "Икономическа социология"

Клуб на социолога покани изследователски център "Тренд" да представи свое изследване

Разглеждате снимки от Клуб на социолога покани изследователски център "Тренд" да представи свое изследване

Вижте пълен текст на Клуб на социолога покани изследователски център "Тренд" да представи свое изследване

soc_f549d_1.jpg

soc_f549d_1.jpg

Страница:

Галерия снимки от Клуб на социолога покани изследователски център "Тренд" да представи свое изслед ...