Катедра "Икономическа социология"

„ЕВРОПЕЙСКОТО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ( ESS) В БЪЛГАРИЯ: АКАДЕМИЧНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЛЗИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

вторник, 14 юни 2016 14:20

             

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ В СЪСТАВ:

доц. Л. Димова, проф. Р. Стоилова, проф. К. Петков, доц. А. Нончев, доц. П. Кабакчиева

има удоволствието да Ви покани на дискусия на тема:

„ЕВРОПЕЙСКОТО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ( ESS)  В БЪЛГАРИЯ: АКАДЕМИЧНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЛЗИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

(Bulgarian participation in the ESS: academic and policy benefits and challenges)

на 20 юни 2016г. от 10:00 часа, в Нова конферентна зала на СУ „Кл. Охридски“    

            Европейското социално изследване - ESS (www.europansocialsurvey.org) е най-мащабният европейски мониторингов механизъм за научно измерване динамиката на социалния климат в Европа. На всеки 2 години общо 37 страни изследват по единна методика и повтарящ се инструментариум нагласите, ценностите, притесненията и моделите на поведение на европейските граждани. България е член на ESS от 2005 г. и досега успешно е осъществила 4 издания, резултатите от които са с широк спектър на приложение за научни, образователни, политически, информационни и други цели, вкл.  за формиране и актуализиране на политики, основани на обективни обстоятелства (evidence based policies).  

            Целта на форума е учени, изследователи, политици, синдикалисти и др. от различни поколения и институции да анализират актуални проблеми на  базата на ESS и да разискват перспективите и ползите от пълноправното членство на България в тази престижната пан-европейска инфраструктура.  

Участие в дискусията ще вземат Dr. Rory Fitzgerald, Director ESS ERIC, City University, London и Prof. Peter Elias, University of Warwick, UK.

    Дискусията ще се води основно на английски език. Осигурен е симултантен превод.

Допълнителна информация можете да получите на тел. +359 888 352 064.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Прикачени файлове:

application/pdf ESS Forum 20.06.2016 -Programme .pdf - 380 KB

Галерия снимки от „ЕВРОПЕЙСКОТО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ( ESS)  В БЪЛГАРИЯ: АКАДЕМИЧНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ П ...