Катедра "Икономическа социология"

Възможност за предварителна сесия на кандидат-магистърски изпит

четвъртък, 05 март 2015 15:33

Приемът започна. Ако вече сте избрали магистратура, добре е да спазите сроковете за канидатстване.

Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 09.12.2014 г. до 12.01.2015  г.
Прием на документи за хартиена сесия  – от 09.12.2014 г. до 22.01.2015  г. - до 12.00 часа
Кандидат-магистърски тест електронен формат – от 13.01. до 15.01. 2015  г. вкл.
Обявяване на резултатите от електронната сесия – до 19.01. 2015 г.
Кандидат-магистърски тест писмен формат – 25.01. 2015  г.
Обявяване на резултатите от хартиената сесия – 27.01. 2015 г.
Обявяване на класиране – 28.01. 2015  г.
Записване – от  29.01. до 06.02. 2015  г.

Онлайн заявка за електронна и/или хартиена сесия: от 09.12.2014 г. до 15.01.2015  г.

Предварителните сесии да се проведат по следния график:

 • Подаване  на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия 
  от 12 март до 18 март 2015 г. 
  Явяване на изпит на  - от 21 март 2015 г.
 • Подаване  на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия 
  от 12 март до 23 април 2015 г. 
  Явяване на изпит на  26 април  2015 г.
 • Подаване  на регистрационни карти за трета предварителна (електронна) сесия 
  от 12 март до 7 май 2015 г. 
  Явяване на изпит на  - от 11 май 2015 г.

ОКС "Магистър"

1    Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

Специалност  "Социология"

1.1     Специализация  "Приложна социология"- държавна поръчка

-        Професионална квалификация:   "Магистър по социология"
-        Форма на обучение: Редовна
-        Продължителност на обучение: Една година /два семестъра/
-        Общ хорариум:  585 часа
-        Кредити: 60
-        Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа

 

1.2     Специализация "Европейска социална политика и социална работа" - платено обучение 

-        Професионална квалификация:   "Магистър по социология"
-        Форма на обучение: Редовна
-        Продължителност на обучение: Една година /два семестъра/
-        Общ хорариум:  555 часа
-        Кредити: 60
-        Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа 

2      Професионално направление  3.8. Икономика 

Специалност "Икономическа социология" 

Специализация "Социология на бизнеса и управлението" - държавна поръчка 

-        Професионална квалификация:   "Магистър по социология"
-        Форма на обучение: Редовна
-        Продължителност на обучение: Една година /два семестъра/
-        Общ хорариум:  585 часа
-        Кредити: 60
-        Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа 

Учебните планове по всички магистърски програми са съобразени с държавните изисквания.
На базата на издадените дипломи за завършено висше образование за ОКС "Магистър" се издават сертификати на английски език.


Галерия снимки от Възможност за предварителна сесия на кандидат-магистърски изпит ...