Катедра "Икономическа социология"

Стажантска програма в Комисията по помилването към Президента на Република България

петък, 26 септември 2014 14:07

Комисията по помилването в Администрацията на Президента приема от 10 юни до 25 юни документи за обучение в редовната си Стажантска програма. Стажът е с продължителност 140 часа и стартира от месец юли 2014 година.

Стажантската програма предоставя възможност на студенти да участват пряко в дейността на Комисията по помилването (КП). Приетите за обучение стажанти провеждат сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебната практика, както и първично обработване на информация, свързана с работата на Комисията.

За обучение в стажантската програма на КП могат да кандидатстват студенти по специалностите „Право“ и „Публична администрация“, „Статистика”, „Журналистика”, „Психология” и „Социология”, при общ успех от следването не по-нисък от „Много добър 5”. Кандидатите трябва да владеят поне един чужд език, да работят с Microsoft Office и да притежават умения за работа в екип.

Документи за кандидатстване се приемат на електронен адрес m.teodosieva@president.bg.

Повече информация можете на намерите тук: http://www.president.bg/cat21/Komisia-po-pomilvaneto/

Галерия снимки от Стажантска програма в Комисията по помилването към Президента на Република Бълга ...