Катедра "Икономическа социология"

Покана от ИИОЗ - БАН

четвъртък, 12 септември 2013 13:07

Уважаеми Колеги,


Институтът за изследване на обществата и знанието ви кани на предстоящите събития:

12 - 15 септември 2013г. - Международна конференция, посветена на проблемите на демокрацията и популизма

25 и 26 октомври 2013г. - “Европейските етични стандарти и българската медицина”

28 октомври 2013г.- “Гражданско общество, политика, солидарност”

14 и 15 ноември 2013г. - “Градът и селото -предизвикателствата на 21 век”

6 и 7 декември 2013г. - “Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото: петнадесет години по-късно”

Повече информация за конференциите, както и изискванията за участие може да намерите на последващия линк:

повече информация на http://issk-bas.org/ 

Галерия снимки от Покана от ИИОЗ - БАН ...