Катедра "Икономическа социология"

Информационен ден на Катедра Икономическа социология

сряда, 20 март 2013 9:34

На 28.03.2013 г.  от 16.30 часа в зала
"Научни съвети" се проведе информационна среща със студенти относно
магистърските програми на катедра "Икономическа социология".

Преподаватели от катедрата предоставиха информация относно магистратурите в катедра "Икономическа социология".

Галерия снимки от Информационен ден на Катедра Икономическа социология ...