Катедра "Икономическа социология"

Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология”

сряда, 20 март 2019 16:10

https://www.unwe.bg/bg/news/15438/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-.html

Галерия снимки от Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология” ...