Катедра "Икономическа социология"

Георги Кроснаров е новият доктор по социология на катедрата

вторник, 29 май 2018 0:00

Георги Кроснаров е новият доктор по социология, защитил успешно дисертация на 28 май 2018 г. Научно жури в състав: проф. д.с.н. Елка Тодорова (председател), доц. д-р Саша Тодорова, проф. д.с.н. Начко Радев, доц. д-р Вяра Стоилова, доц. д-р Геновева Михова присъди образователната и научна степен "доктор" на Георги Кръстев КроснаровТемата на дисертационния труд е "Фирменият имидж като конкурентен пазарен фактор” с научен ръководител: доц. д-р Вяра Борисова Стоилова.

Честито, д-р Кроснаров!


soc_cb134_28.05.2018.jpg


soc_2077e_20180528_103429.jpg


Галерия снимки от Георги Кроснаров е новият доктор по социология на катедрата ...