Катедра "Икономическа социология"

Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през март 2018

понеделник, 30 април 2018 15:53

Колегите, които се явиха на държавен изпит през март 2018 г. могат да получат дипломите си при г-жа Живка Будинова.

Галерия снимки от Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през март 2018 ...