Катедра "Икономическа социология"

Испано-български семинар в Университета на Валенсия на тема "To return or not to return. Different mobility strategies of migrants" по проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност".

 

Като част от изпълнението на финансирания от ФНИ проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност" (ДН05/6 от 14.12.2016 г.) доц. Андрей Нончев, ръководител на проекта и ръководител на катедра „Икономическа социология, доц. Венелин Бошнаков, доц. Мария Бакалова и ас. д-р Мариета Христова от УНСС, както и проф. Веселин Минчев (ИИ на БАН) взеха участие в проведения на 27 септември 2017 г. в Университета на Валенсия испано-български семинар на тема „To return or not to return. Different mobility strategies of migrants“. Организатори на събитието бяха Факултета по Икономика на Валенсианския Университет, Института за Икономически Изследвания при БАН и катедра "Икономическа социология" УНСС – София.

 

Семинарът бе открит от генералният консул на България във Валенсия, г-н Цветелин Цолов и проф. Франциско Муньос Мургуй, заместник декана на Факултета по Икономика на Университета на Валенсия.

Българските участници изнесоха две презентации. Първата бе на тема „Return migration in Bulgaria – methodological aspects and some preliminary empirical evidence“, подготвена и представена от доц. Нончев, доц. Бакалова и ас.д-р Христова. Презентацията бе фокусирана върху същностни и методологически аспекти на проекта „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност“. Беше представен обзор на състоянието на изследванията на завръщащите се мигранти в България, както и наличните статистически данни, свързани със завръщането на мигранти-български граждани в България, техния социално-демографски профил и типологизирането им. Втората презентация на тема „Bulgarian community in Spain (will the Bulgarians return from Spain?)“ бе изнесена от доц. Бошнаков и проф. Минчев, които представиха резултати от свое изследване върху профила на българските имигранти в Испания и нагласите сред тях за завръщане в България или оставане в Испания. Испанските участници в семинара – преподаватели и изследователи от Университета на Валенсия и Университета Кастия ла Манча - представиха доклади за интеграционните политики в Европейския съюз и за географската мобилност и динамиката на профила на българските имигранти в Испания през последните 10 години. Събитието бе отразено и на страницата на българското Министерство на външните работи (вж. http://www.mfa.bg/embassies/spaingk/events/bg/896/36/8100/index.html).

В рамките на работното посещение в Испания, преподавателите от УНСС проведоха срещи и обсъждаха въпроси за българската имиграционна общност в Испания с проф. Хоакин Аранго, директор на Център за изследване на миграцията и гражданството към Изследователския институт „Ортега-и-Гасет“ в Мадрид, с г-н Цветелин Цолов, генерален консул на Република България във Валенсия и с г-ца Богдана Мараджийска, издателка на българския вестник в Испания „Нова дума“ с офис в Мадрид.

soc_6dd65_20170928_133529.jpg     

Работна среща на екипа с проф. Хоакин Аранго в Мадрид

soc_6dd65_20170927_093722.jpg

Преди началото на семинара

Семинарът в Университета на Валенсия е част от дейностите по проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност" .

Прикачени файлове:

image/jpeg IMG_6978.JPG - 5675 KB

Галерия снимки от Испано-български семинар в Университета на Валенсия на тема "To return or not to ...