Катедра "Икономическа социология"

Първа среща за стаж в Прокуратура на Република България

сряда, 08 февруари 2017 15:23

На 14.02.2017 г. от 14:00 ч. в Съдебната палата, бул. Витоша N2 ще се проведе първата среща на студентите - стажанти с прокурорите в отдел "Аналитичен" при Върховна касационна прокуратура.

На срещата ще бъдат представени задачите за работа по изследване посветено на имотните измами в България.

Желаещите да се включат студенти от трети и четвърти курс трябва да са в 13:45 на стълбите пред Съдебната палата и да носят личните си карти, заради режима на достъп в сградата.

За повече информация 

georgipetrunov@unwe.bg

misheva.mihaela@gmail.com

Галерия снимки от Първа среща за стаж в Прокуратура на Република България ...