Катедра "Икономическа социология"

Конференция “Градът и селото – предизвикателствата на 21 век”

петък, 11 октомври 2013 11:15 /
Начало:
четвъртък, 14 ноември 2013
Край:
петък, 15 ноември 2013
Място:
Институт за изследване на обществата и знанието
Подробности:

Предстоящата конференция “Градът и селото – предизвикателствата на 21 век” отбелязва 45 години от изследването “Градът и селото - 68 г." и началото на академичната социология.
Конференцията ще се проведе на 14 и 15 ноември в София.
Темата на конференцията е достатъчно широка, за да позволи дискусии както от теоретично естество, така и от многообразното ежедневие на нашето общество днес. В тази връзка очакваме заявки за доклади не само от полето на урбаносоциологията и социологията на селото, но и от това на
методиката на емпиричното социологическо изследване и на актуалните теоретични перспективи за изучаване на социалните процеси.
Конференцията ще бъде открита с пленарна сесия, а тематичните сесии ще бъдат следните:
Сесия по социология на селото
Сесия по урбаносоциология
Сесия по емпирична социология: "Емпиричната социология в България - 45 години след "Града и селото-68 "
Младежка сесия, отворена за участие на студенти, докторанти и за други социолози до 35 годишна възраст.

Моля, изпращайте заявките си за участие на електронни адреси dona.pickard@gmail.com и
galyak@gmail.com до 15 октомври 2013 г.

линк към събитието тук

Прикачени файлове:

application/msword PROGRAMA_SELO_GRAD_2013 temp.doc - 73 KB