Катедра "Икономическа социология"

Възможности за научни изследвания по програми на фондация "Александър фон Хумболт".

понеделник, 03 юни 2013 12:06 /
Начало:
четвъртък, 13 юни 2013 14:00
Край:
Място:
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
Подробности:

Заповядайте на 13 юни от 14.00 часа в Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, за да научите повече за възможностите за научни изследвания по програми на фондация "Александър фон Хумболт".

Участват: 
проф. Илза Пъжева - учен-представител на фондация “Александър фон Хумболт” в България 
проф. Светла Богданова – представител на ръководството на Хумболтовия съюз в България

Канят се млади научни работници и докторанти, както и техните научни ръководители, ръководители на научни звена и хумболтови стипендианти.