Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - първа и четвърта сесия

петък, 10 април 2020 15:08 /
Начало:
четвъртък, 09 юли 2020 10:00
Край:
Място:
Залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа. Залите ще бъдат обявени допълнително.

Уважаеми колеги, ако извънредното положение бъде удължено и/или има нови заповеди - ще бъдете уведомени за промените в организацията и провеждането на държавния изпит.ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 06.07.2020 г. (понеделник).        

                                                                                                                                                    От ръководството