Катедра "Икономическа социология"

Защита за придобиване на ОНС "Доктор" на Димитър Сивков Сивков

вторник, 23 април 2019 13:12 /
Начало:
вторник, 04 юни 2019 14:00
Край:
Място:
Зала Научни съвети, УНСС
Подробности:

Покана

за публична защита

на дисертационен труд на тема

"Трансформацията на социалния капитал в полето на виртуалната бизнес мрежа"

на

Димитър Сивков Сивков

На 04.06.2019 г. от 14.00 часа в зала Научни съвети на УНСС.


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в дирекция "Наука", УНСС.