Катедра "Икономическа социология"

Публична лекция на доц. Георги Петрунов

вторник, 10 януари 2017 15:58 /
Начало:
четвъртък, 19 януари 2017 9:30
Край:
Място:
зала 5020
Подробности:

по повод придобиването на академична длъжност "доцент" на тема

"Социология на престъпността".