Катедра "Икономическа социология"

Публична лекция на доц. Александър Стоянов

вторник, 10 януари 2017 15:57 /
Начало:
четвъртък, 19 януари 2017 9:00
Край:
Място:
зала 5020
Подробности:

по повод придобиването на академична длъжност "доцент" на тема

"Социално неравенство" .