Катедра "Регионално развитие"

Партньорство със Загребския университет

понеделник, 14 юни 2021 10:54


УНСС и Загребския университет, Хърватия разшириха сътрудничеството си в учебната, изследователската и проектната дейност с поредица от срещи в края на месец май 2021 година. Нашият университет представиха доц. д-р Георги Николов, ръковидтел на катедра "Регионално развитие" и проф. д-р Диана Копева от катедра "Икономика на природните ресурси". Домакин на срещата беше доц. Марио Ниявро (Mario Njavro), зам.-декан по международни проекти и сътрудничество в Икономическия факултет. Обсъдиха се партньорства по програмата INTERREG и университетки мрежи за съвместни проекти. 
"Отдавна работим за иницииране на съвместна дейност между нашите университети", сподели доц. Ниявро. Доц. Николов подчерта важността на сътрудничеството за развитието на интелигентни градове и бъдещето на регионите в Югоизточна Европа. 

                                                     Загрев_Регионално развитие.jpg         

                          Проф. Диана Копева и доц. Георги Николов заедно с колегите от Загребския университет 

Представителите на УНСС проведоха среща и с ръководството на факултета по икономика и бизнес. Участваха деканът доц. д-р Юрица Павичич и заместниците му доц. д-р Саня Север-Малиш и проф. Косенка Доменчич. Обсъдиха се партньроствата по съвместни магистърски и докторски програми, изпитни комисии и конференции. Представен беше опит за международно акредитиране на специалности и катедри. 

От България катедра "Регионално развитие" също участва в партньорските срещи, чрез включване в уебинар с Асоциалцията на общините от селските райони в Хърватия. Обсъдени бяха възможности за създаване на научне хъб за трансфер на знания между академия и общини с помощта на трансграничното сътрудничество и двата университета. 

Загребският универстиет е на 350 години и е най-старият в югоизточна Европа. Според Шанхайската класация на университетите попада в 500-те най-добри в света. Обучава близо 70 000 студенти годишно в 30 факултета от почти всички области на висшето образование. 

Прикачени файлове:

image/jpeg Загреб_УНСС.jpg - 259 KB

image/jpeg Загреб_Регионално развитие.jpg - 247 KB

Галерия снимки от Партньорство със Загребския университет ...