Катедра "Регионално развитие"

Публикувана е съвместна монография на катедрата с Икономическия университет в Краков. Тема на книгата са интелигентните градове

вторник, 16 март 2021 13:29

Монографията "City and Coutryside - Identity and Space in the 21st Century. The Comlexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface" излезе от печат в края на 2020 година, подготвена на английски език от академичното издателство на Икономическия университет в Краков.
Колектвиния труд е посветен на развитието на интелигентните градове в Европа - теоретично, методологично и приложно. Състои се от 11 глави, като 3 от тях са на автори и авторски колективи от катедра "Регионално развитие" в УНСС. 
Това са: 
глава 2 - Theoretical Approaches to Regional Development Policy in the Light of Geo-urbanism in Bulgaria (с автор доц. д-р Камен Петров)
глава 4 - The Smart City as a Policy Trend: Implementation Challanges (с автори доц. д-р Елка Василева, ас. д-р Веселина Любомирова, ас. д-р Десислава Боцева) 
глава 5 - Upbuilding of Intelligent Cities and Corporate Development (с автори доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Георги Цолов, ас. д-р Никола Танаков) 

                                                  Краков_монография.jpg

                        Монографията има двама редактори д-р Дорота Жопек и проф. Aleksander Noworol 
Изданието е продукт от конференция в Краков, с участието на катедрата през 2019 година. Домакин и организтор на форума беше катедрата по "Регионална икономика" в университета домакин. 

Книгата е резултат от партньорството между катедра "Регионално развитие" и проф. Лино Бианко. Проф. Бианко е сред гост лекторите в магистърската програма 'Развитие на интелигентните градове", която се предлага в УНСС, съвместно между катедрите "Регионално развитие" и "Маркетинг и стратегическо планиране". 

Прикачени файлове:

image/jpeg Краков_монография_1.jpg - 58 KB

image/jpeg Краков_монография.jpg - 70 KB

Галерия снимки от Публикувана е съвместна монография на катедрата с Икономическия университет в Кр ...