Катедра "Регионално развитие"

Шеста международна научно-приложна конференция: Лидерство, иновации, мениджмънт и икономика (LIMEN 2020)

вторник, 16 март 2021 12:38

Преподаватели от катедрата "Регионално развитие" участваха с два доклада в 6-тата международна научно-приложна конференция "Лидерство, иновации, мениджмънт и икономика", проведена през ноември 2020 година. Организира се от Асоциацията на икономистите и мениджърите на Балканите (Association of Economists and Managers of the Balkans) със седалище в Белград, Сърбия. 148 автори от 22 държави и общо 92 подени доклади и статии е резултатът от форума през 2020 година. 

                                                           Limen.jpg

                                                                     доц. д-р Георги Николов в онлайн сесия от форума 

Тематичните области са лидери и лидерство; предприемачество; иновации; стратегическо управление; управление на човешките ресурси; управление на малките и средни предприятия и др. 
Конферецията завършва с издаване на монография по някоя от ежегодните теми, тематичен сборник, статии в партньорски списания и др. 

Участието на катедрата е следваща стъпка от разширяването на партньорствата с изследователски мрежи и организации в Централна и Източна Европа. 

Прикачени файлове:

image/jpeg Limen.jpg - 47 KB

image/jpeg Limen.jpg - 47 KB

Галерия снимки от Шеста международна научно-приложна конференция: Лидерство, иновации, мениджмънт  ...