Катедра "Регионално развитие"

25-та конференция "Регионално развитие и демографски потоци" и 50-та конференция "Дигитална икономика: предизвикателства, рискове, устойчиво развитие" - Ниш, Сърбия

вторник, 16 март 2021 11:11

Преподаватели от катедра "Регионално развитие" участваха с доклади в традиционните конференции на Факултета по икономика в Ниш, Сърбия. И двата форума - 25-тата конференция "Регионално развитие и демографски потоци" и 50-тата конференция "Дигитална икономика: предизвикателства, рискове, устойчиво развитие" се проведоха за първи път заедно и онлайн през октомври 2020. Катедрата ежегодно участва и в двете събития, които са сред разпознаваемите и утвърдени конференции на Балканите, специализирани в областта на регионалното развитие. 
В тях се включват представители от всички държави от Югоизточна Европа и много колеги от България. През годините катедрата е включвала и студенти в специално организирани за тях сесии. Катедра "Регионално развитие" работи активно за поддържане на споразумението за партньорство между двата университета. 

Тази година катедрата участва с четири доклада: 
Nikolov, G., Lyubomirova, V. (2020). Citizen Participation Index - Application in Regional Analysis, pp. 121-128, in Regionalni Razvoj i Demografski Tokovi. Zemalja Jugoistocne Evrope, Economic Faculty, Nis, Serbia, ISBN: 978-86-6139-201-6

Petrov, K. (2020). New Trends in Geoeconomics and Regional Development in the 21st Century, pp. 61-70, in Regionalni Razvoj i Demografski Tokovi. Zemalja Jugoistocne Evrope, Economic Faculty, Nis, Serbia, ISBN: 978-86-6139-201-6

Vasileva, E., Tsolov, G. (2020). Integration of the Strategic Spatial and Regional Planning of Bulgaria in the Context of European Cohesion Policy, pp. 89-98, in Regionalni Razvoj i Demografski Tokovi. Zemalja Jugoistocne Evrope, Economic Faculty, Nis, Serbia, ISBN: 978-86-6139-201-6

Tanakov, N. (2020). Vision and Opportunities of Development of Integrated Clusters - Foundation of the Future Competition, pp. 263-271, in Regionalni Razvoj i Demografski Tokovi. Zemalja Jugoistocne Evrope, Economic Faculty, Nis, Serbia, ISBN: 978-86-6139-201-6

Сборникът е достъпен в библиотеката на УНСС. 

Галерия снимки от 25-та конференция "Регионално развитие и демографски потоци" и 50-та конференция ...