Катедра "Регионално развитие"

Tрета международна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество"

понеделник, 27 януари 2020 10:41


За трета поредна година преподаватели от катедрата участваха в международната конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество" в Пирот, Сърбия, което се проведе през месец декември 2019 г. Форумът се организира от Спонаската камара в Пирот, съвместно със Сръбската академия на науките и др. 

Pirot_2020_4.jpg

Ежегодно участват учени от балканските държави. Представиха се доклади в областта на икономическа политика в полза на регионалното развитие; обучение на човешките ресурси в полза на регионите; земеделие, производство на здравословна храна, туризъм за устойчивост на регионите; индустрия 4.0, логистика и транспорт; кръгова икономика и климатични промени; международни стратегии и проекти за регионално развитие; трансгранично сътрудничество.

                                           Pirot2019_3.jpg  Pirot 2019_2.jpg  Pirot 2019_1.jpg

Катедрата участва със шест доклада: 
Research of regional differences in Bulgarian Population Income - ас. д-р Никола Танаков

Transport Infrastructure and Innovation as a Factor for Improving Cross-border Cooperation and Regional Competitiveness - гл. ас. д-р Георги Цолов, докторант Радослав Костев, докторант Захари Стоянов. 

Development of Human Resources in the New Demographic Reality – Manifestation of Paradoxes - ас. д-р Десислава Боцева 

Socio-economic Development of Bulgarian Regions: Cohesion or Development of Inequalities? - гл. ас. д-р Елка Василева и докторант Валбона Саколари от Албания

Building an Integrated Regional Approach in the New Programming Period 2021-2027 - доц. д-р Георги Николов , ас. д-р Веселина Любомирова и проф. Тулус Сурянто (Tulus Suryanto) от Индонезия 

Modern Methods and Stages for Assessment and Analysis Competitiveness in the Regions - докторант Иван Кочев 

Pirot_2020_5.jpg

Прикачени файлове:

image/jpeg Pirot 2019_1.jpg - 86 KB

image/jpeg Pirot 2019_2.jpg - 62 KB

image/jpeg Pirot2019_3.jpg - 88 KB

image/jpeg Pirot_2020_4.jpg - 46 KB

image/jpeg Pirot_2020_5.jpg - 30 KB

Галерия снимки от Tрета международна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничест ...