Катедра "Регионално развитие"

Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“

четвъртък, 21 ноември 2019 9:19

Публикувани са статиите на 33 студенти от катедра „Регионално развитие“ в два тематични сборника от студентски конференции.

Сборник.jpg

Студентките Мария Мърдева и Теодора Николова в специалност "Регионално развитие" с изданията си като автори. 

Излезе от печат най-новия сборник с публикации на студенти от специалност Регионално развитие и магистри, изучаващи „Регионален бизнес и мениджмънт“, както и на техни колеги от други специалности в УНСС.

Изданието със заглавие „Съвременни концепции за развитие на интелигентните градове (Smart Cities) се издава съвместно със Студентския съвет на университета. Включени са 19 доклада на студенти, участвали в традиционната вече студентска конференция на катедрата, проведена през летния семестър на 2019 г. под патронажа на ректора на университета проф. д.и.н. Стати Статев. Форумът и сборника са част от събитията и изданията, посветени на 100 годишнината на УНСС. В този сборник е публикуван и докладът, спечелил наградата на журито от студентския форум. Стефан Люцканов е разработил темата „Разумните градове в Европейския съюз и необходимостта им в България“.

В студентския сборник могат да се прочетат разработки на теми като развитие на интелигентни градове, блокчейн технологии, урбанизирано земеделие, съвременни технологии за справяне с трафика, интелигентен транспорт и др.

 Целта на изданията е да покаже успехите от обучението на най-активни и подготвени студенти в катедрата. Възможности като тази дават на студентите ни трибуна да покажат експертизата си по теми от регионалното развитие, да изразят професионалния си и дори научен интерес към определени въпроси. Затова за нас е особено важно да организираме форумите, които водят до този продукт. Радваме се, че младите колеги подхождат отговорно и към високите изисквания за подготовката на подобна публикация, коментира ръководителят на катедрата доц. д-р Георги Николов.

Актуални аспекти на регионалното развитие е другият сборник, издаден през тази година от катедрата, съвместно с Центъра за регионални изследвания към нея. В него са поместени 14 доклада от студентска конференция, проведена през 2018 г. на тема „Регионалното развитие – вчера, днес и утре“. Участниците са предимно студенти от трети и четвърти курс, магистри и докторанти от катедрата.

Теми от областта на регионалната икономика, развитие на планинските територии, инфраструктурните проекти, бедността в регионите, защитените местности, демографската катастрофа, туризма и пазара на труда в регионите са сред основните интереси на студентите, намерили място в изданието.

Прикачени файлове:

image/jpeg Сборник.jpg - 73 KB

Галерия снимки от Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“  ...