Катедра "Регионално развитие"

Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities)

понеделник, 01 април 2019 15:40

  Конференция 2019.jpg Конференция 4.JPG

Форумът се организира от катедра "Регионално развитие" и Студентския съвет (ляво)
Заместник-ректорът по НИД проф. д-р Валентин Гоев поздравява студентите (дясно)

Студентска научна конференция, организирана от катедра „Регионално развитие“ и Студентския съвет на УНСС се проведе на 28 февруари в голямата конферентна зала на университета. Форумът беше на тема „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) и е под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Конференцията е част от ежегодния календар и вече разпознаваема сред студентите от специалността. Подадени за участие бяха над 30 разработки, а събитието се проведе при пълна зала от студенти. Десетте най-добри доклада, избрани от жури от публичния сектор, бяха представени на форума и оценявани, за да се излъчат най-добрите.

    Конференция 2019_1.jpg      Конференция 5.jpg

 Пълна зала студенти на конференцията                            В. Данаилов и А. Йоловски от експертното жури 

Авторитетното жури, което оценяваше разработките, включва Александър Йоловски, заместник- председател на държавната агенция за „Електронно управление“, Владимир Данаилов, изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, Христина Семерджиева, кмет на община Овча купел, Димитър Узунов, заместник- кмет на община Овча купел, Ирена Соколова – Областен управител на Перник, проф. д-р Лино Бианко, специалист по интелигентни градове и урбанистика, преподавател в Университета в Малта и доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“. Председател на журито е проф. д-р Костадин Костадинов, който е съветник на министъра на образованието и науката в сферата на научни изследвания и иновации и координатор на експертния съвет „Наука, технологии и иновации“ към кмета на София.

 Конференция_10.jpg   Конференция_7.JPG

Студенти по регионално развитие с интерес следят представянето на колегите си

Част от политиката на Студентския съвет е да организира съвместно с различни катедри възможности за студентски изяви, сподели председателят на Студентския съвет Ангел Стойков при откриване на събитието. Той призова студентите да използват такива форуми, за да се учат да създават собствени научни текстове и да се развиват в академичната общност включително в докторантски програми.

От името на ректорското ръководство студентите поздрави заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев. Той пожела на студентите сами да творят и да постигат, както обичат да казват икономистите, добавената стойност, от която науката и обществото се нуждаят. Няма нищо по хубаво от първите ви опити в креативната част на образованието, когато не само учите и пресъздавате наученото, а сами създавате на база на натрупаното знание и вашите търсения, подчерта проф. Гоев.

  Конференция_12.jpg    Конференция_16.jpg

  Участниците и организтаорите заедно                      Сертификати и значки на катедрата за участниците

Ръководителят на катедра „Регионално развитие“ доц. д-р Георги Николов поздрави студентите, включили се в конференцията, и акцентира на актуалността на избраната тема за форума. Подчерта технологичните предизвикателства и свързаните с тях въпроси пред обществото, науката и пред младите хора, които ще работят и живеят в тези все по близки бъдещи условия на интелигенти градове и нови урбанистични пространства. Той сподели със студентите, че освен обществено актуална и фокус на тяхната конференция, темата за интелигентните градове е развита и в

нова магистърска

програма на катедрата

„Развитие на интелигентни градове“/

"Smart City Development".

Членовете на експертното жури Валентин Данаилов и Александър Йоловски също поздравиха студентите. Г-н Владимиров разказа за ролята на ръководената от него Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. Г-н Йоловски подчерта нуждата от млади, нестандартно мислещи специалисти в администрацията, които да внесат нужната промяна в стила на работата и нови идеи. С красиви презентации и сериозна подготовка по темата, както и с много динамично и интересно представяне на докладите премина конференцията. Студентите разгледаха темата за интелигентите градове през различни добри практики, концепции и собствени идеи. Представени бяха проекти на иновативни ферми за градско земеделие, ролята на блокчейн технологиите, приложението на кибернетиката, изкуствения интелект и квантовите компютри, кварталите в бъдещия интелигентен град, електронните услуги и транспорта. Даден беше и друг прочит – за разумни, а не само за умно или интелигентни градове, за социално отговорни, включващи и устойчиви урбанизирани територии.

Конференция_13.JPG    Конференция_17.jpg  Конференция_8.JPG

Форумът събра студенти от първи до четвърти курс, магистри и докторанти в регионалното развитие

Визията за разумните градове и възможностите за развитието им в България представена от Стефан Люцканов от трети курс на специалност ‚Регионално развитие“ спечели първата награда. Даниел Стоянов от магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ заслужи второ място с идеята си за вертикални ферми и приложимостта им днес. Есен Чавдарова от специалност Икономика с преподаване на английски език грабна публика и журито със своя „Арт квадрат“ и спечели трета награда.

За най-добре представилите се имаше и значки с логото на катедра, а всички участници получиха сертификати. Третокурсниците Александър Димитров и Мария Мърдева заслужиха специални награди. Те получиха право на участие в XIV Международна научна конференция „Регионално развитие и демографски процеси в югоизточните европейски страни“ в град Ниш, Сърбия, на 21 юни т.г.

Конференция 2019_2.jpg Конференция_11.jpg

Най-добре представилият се Стефан Люцканов от 3 курс специалност "Регионално развитие" (на снимката вдясно) с жури и организатори.                               


Прикачени файлове:

image/jpeg Конференция 2019_2.jpg - 209 KB

image/jpeg Конференция 2019_1.jpg - 200 KB

image/jpeg Конференция 2019.jpg - 208 KB

image/jpeg Конференция 5.jpg - 211 KB

image/jpeg Конференция 5.jpg - 211 KB

image/jpeg Конференция 4.JPG - 3415 KB

image/jpeg Конференция_7.JPG - 3548 KB

image/jpeg Конференция_8.JPG - 3643 KB

image/jpeg Конференция_10.jpg - 46 KB

image/jpeg Конференция_11.jpg - 39 KB

image/jpeg Конференция_12.jpg - 36 KB

image/jpeg Конференция_6.JPG - 3175 KB

image/jpeg Конференция_13.JPG - 3058 KB

image/jpeg Конференция_16.jpg - 36 KB

image/jpeg Конференция_15.jpg - 31 KB

image/jpeg Конференция_17.jpg - 28 KB

Галерия снимки от Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни  ...