Катедра "Регионално развитие"

Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“

понеделник, 22 октомври 2018 9:03

Международна научна конференция на тема „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ се проведе от 4 до 6 октомври в УОБ - Равда. Традиционният приложен форум беше организиран съвместно от катедрите „Национална и регионална сигурност“ и „Регионално развитие“. В изданието му през тази година работата на участниците беше разделена в три тематични панела – „Управление на регионалното развитие“, „Регионална сигурност и управление на кризи“ и „Социално-икономическо развитие на регионите“.  Представени бяха над 35 доклада на утвърдени учени, млади изследователи и докторанти.

Конференцията откриха ръководителите на двете катедри: проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Георги Николов.

regdev_c13f2_Participants.jpg

 „98 години след създаването на нашия университет продължаваме стремежа на основателите му да търсим новите тенденции, полезните решения, да работим за изследователския продукт, необходим за подобряване на управлението и развитието на страната. Двете катедри ще продължат да работят активно националната сигурност и регионалното развитие да станат национален приоритет.“, подчерта доц. Николов.

Форумът се провежда в момент, когато специалност „Регионално развитие“ навършва 10 години от създаването си, а катедрата отбелязва 5 години от основаването си.  За нас като академичен екип тези годишнини са повод за оценка на работата и възможност да се поздравим за постигнатото до тук, но и да погледнем към бъдещите отговорности и научни предизвикателства пред нас.  Като академичен екип наш приоритет е да развиваме специалността и изследователската работа на катедрата, така че да завършват студенти с подготовка на необходимото национално и международно равнище. Едновременно с това да предлагаме полезните научни и приложни решения в подкрепа на практиката, държавното управление и бизнеса, каза ръководителят на катедрата доц. Николов.

Съвместните конференции и сътрудничеството между двете катедри имат дълга история и дават ползотворни резултати в научното израстване, обмена на знание и обогатяването на изследователската работа в нашите научни направления, отбеляза в приветствието си проф. Димитров.

Нашите студенти трябва да бъдат сред най-подготвените и най-креативните кадри, разпознаваеми като високи професионалисти, с потенциал за качествен принос на национално и международно равнище, единодушни са организаторите.  Двамата ръководители изразиха удовлетворението си от нивото на представените доклади и интересните интердисциплинарни проблеми, избрани от участниците, и заявиха готовността си да продължат традицията за провеждане на съвместни форуми.

Всички участници в конференцията получиха сертификати, а статиите им ще бъдат публикуват на английски език в сборник, депозиран в Централно- и източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL).

Обмяна на научно знание и възможности за практически решения на интердисциплинарно и междусекторно равнище е сред основните задачи на проведената приложна конференция.

Функционална матрица за регионален икономически анализ, посоки за подобряване на управлението на регионалното развитие, публично-частно партньорство; взаимодействие със социални партньори в регионалното развитие; функционални дефицити в районирането на страната са сред основните теми в панела за управление на регионалното развитие.

В сесията за регионална сигурност и управление на кризи бяха разгледани актуални икономически аспекти на контрабандата; рискове и предизвикателства пред сигурността на информацията на регионално равнище; регионални организации и ролята им в управлението на регионалната сигурност; управление на кризи в миграционни потоци; стратегическото планиране, националната критична инфраструктура; кризисна комуникация при бежанската криза в България и др.

В частта от конференцията за социално-икономическо развитие на регионите се разглеждат проблеми свързани с регионалните особености на заетостта, стимулиране на екоиновациите, социалното развитие на регионите, значението на транспортен коридор № 9, международни стандарти за управление на горските територии, зелен растеж и др.

Организаторите очертаха насоки за бъдещи научни изследвания на тези и други теоретични и приложни проблеми.

Прикачени файлове:

image/jpeg Opening.jpg - 2497 KB

image/jpeg Preparation.jpg - 3108 KB

image/jpeg Conferenceroom.jpg - 679 KB

image/jpeg Conferenceroom_2.jpg - 518 KB

image/jpeg Conferenceroom_2.jpg - 518 KB

image/jpeg Conferenceroom_2.jpg - 518 KB

Галерия снимки от Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развити ...