Катедра "Регионално развитие"

Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" ДО - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт"

понеделник, 31 май 2021 13:56 /
Начало:
сряда, 30 юни 2021 12:00
Край:
Място:
ОНЛАЙН В Microsoft Teams
Подробности:

Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" - два и три семестъра ще се проведе на 30.06.2021 г. от 12:00 часа, ОНЛАЙН чрез платформата Microsoft Teams.

За включване в онлайн защита на магистърски тези на ОКС "Магистър" - "Регионален бизнес и мениджмънт"

тук: ОНЛАЙН ИЗПИТ

До 15.06.2021 г. дипломантите трябва:

1. Да представят титулна страница на магистърските си тези, подписана от научния ръководител, оригинали на дипломите за средно и висше образование и 2 бр. снимки в паспортен формат, в ЦДО, гише №3;

2. Да предоставят, в катедра "Регионално развитие", каб. П042, едно копия на магистърската теза на хартиен носител и едно на електронен носител /CD или флаш-памет/, подписани от дипломанта и научния ръковидтел.

Рецензиите ще бъдат изпратени на служебните имейли на студентите магистри на 28.06.2021г.