Катедра "Регионално развитие"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ за студенти РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

вторник, 25 май 2021 12:39 /
Начало:
сряда, 30 юни 2021 10:00
Край:
Място:
П034, УНСС
Подробности:

Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" редовна форма на обучение - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" - два семестъра ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10:00 часа в зала П034. 

До 07.06.2021 г. дипломантите трябва да се явят в канцеларията на магистърска степен със следните документи:

- копие на титулна страница на магистърските тези, подписана от научния ръководител;

- 2 бр. снимки в паспортен формат (45/35 мм)

- студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги;

- Оригинал на диплома за средно образование;

- Оригинал на диплома за висше образование.

До 15.06.2021 г. дипломантите трябва:

- Да предоставят, в катедра "Регионално развитие", каб. П042, едно копие на магистърската теза на хартиен носител и едно на електронен носител /CD или флаш-памет/, подписани от дипломанта и научния ръководител.


Рецензиите ще бъдат изпратени на служебните имейли на студентите-магистри на 28.06.2021г.