Катедра "Регионално развитие"

ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

понеделник, 08 февруари 2021 13:00 /
Начало:
вторник, 30 март 2021 10:00
Край:
вторник, 30 март 2021 12:00
Място:
Подробности:

Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" редовна и дистанционна форма на обучение - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" - два семестъра ще се проведе на 30.03.2021 г. от 10:00 часа чрез платформата MS Teams

Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - специалност "Развитие на интелигентните градове" - два и три семестъра ще се проведе на 30.03.2021 г. от 11:00 часа чрез платформата MS Teams 


До 19.03.2021 г. дипломантите трябва да предадат магистърските си тези, подписани от научния ръковидтел, в катедра "Регионално развитие", каб. П042. 

Рецензиите ще са готови до 29.3.2021 г. Ще бъдат изпратени на служебните имейли на студентите магистри. 

За включване към събитието за защита на магистърските тези, тук:

Защитата на магистърските тези   специалност "Регионален бизнес и мениджмънт"

редовна форма на обучение

дата: 30.03.2021

час: 10:00 ч.

Онлайн изпит

Защитата на магистърските тези   специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" 

дистанционна форма на обучение

дата: 30.03.2021

час: 10:00 ч.

Онлайн изпит

Защитата на магистърските тези   специалност "Развитие на интелигентните градове"

(два и три семестъра)

дистанционна форма на обучение

дата: 30.03.2021

час: 10:00 ч.

Онлайн изпит