Катедра "Регионално развитие"

Отлага се връчването на дипломите на студентите в ОКС „Магистър“ от специалностите „Регионален бизнес и мениджмънт“ и „Развитие на интелигентни градове“

петък, 16 октомври 2020 14:41 /
Начало:
понеделник, 09 ноември 2020 17:00
Край:
понеделник, 09 ноември 2020 18:00
Място:
аула "Максима"
Подробности:

regdev_b5703_Logo_RR3_transperant_bg.pngОТЛАГА СЕ! 


На 9 ноември (понеделник) от 17.00 до 18.00ч. в аула „Максима“ на УНСС  ще се проведе тържествена церемония по връчване на дипломите на магистри от катедра "Регионално развитие", завършили специалност:

"Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“ (ОКС „Магистър" - редовна и дистанционна форма на обучение).

Забележка: Дипломантите задължително да се явят в отдел „Студенти-магистри“ за полагане на подписи в дипломните книги (за магистри - 9 ноември от 14:00 до 16:00 ч.), след като са получили бележка от библиотеката, че нямат задължения. 

Дипломите се получават лично срещу подпис!

 Важно!

Във връзка с възприетите временни противоепидемиологични мерки от здравните власти и заповедта на Ректора на УНСС №2216/02102020, информираме участниците в церемонията (дипломантите и техните гости) да носят предпазни маски, да спазват дистанция и да изпълняват указанията за отделен вход и изход от зала аула „Максима“.

Уведомяваме Ви, че поради усложнената епидемична обстановка и в изпълнение на Заповед РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването и Заповед №2638 /28.10.2020 на ректора на УНСС, отлагаме официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Регионално развитие", „Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“.

ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!