Катедра "Регионално развитие"

Провеждане на онлайн защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение

понеделник, 01 юни 2020 14:56 /
Начало:
сряда, 08 юли 2020 10:00
Край:
сряда, 08 юли 2020 18:00
Място:
платформата Microsoft Teams
Подробности:


Инструкции за провеждане на онлайн защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение

дата: 08.07.2020

(чрез платформата Microsoft Teams)

Разписание за провеждане на защитите на дипломни работи:

Дата

Час

Линк

Специалност

08.07.2020 г.

10.00 ч.

Моля, използвайте следния линк за включване в събитието:

 ОНЛАЙН ЗАЩИТА

„Регионален бизнес и мениджмънт“

Редовна форма

08.07.2020 г.

14.00 ч.

Моля, използвайте следния линк за включване в събитието:

ОНЛАЙН ЗАЩИТА

„Регионален бизнес и мениджмънт‘

Дистанционна форма

08.07.2020 г.

16.00 ч.

Моля, използвайте следния линк за включване в събитието:

ОНЛАЙН ЗАЩИТА

„Развитие на интелигентни градове“

Дистанционна форма


За студента:

 1. За деня на защитата, всеки студент трябва да подготви презентация на MS PowerPoint и да я зареди в OneDrive от Office 365;
 2. Студентите трябва да подсигурят работеща видео и аудио връзка;

Етапи на провеждане на защита:

 1. Комисията и студентите се включват в генерирането за целта Microsoft Teams – събитие;
 2. Председателят дава думата на студентът, който да започне своята защита;
 3. Студентът зарежда (споделя) презентацията си и я представя в рамките на 10 минути, с включена видео и аудио връзка;
 4. Председателят изчита съответната рецензия и предоставя думата на членовете на комисията за отправяне на въпроси;
 5. Студентът отговаря на всички въпроси – от рецензията, от комисията и ако има такива, от външните лица. С това защитата на студента завършва. Общо препоръчително време на цялостната защита е около 15 минути.
 6. Председателят дава думата, за защита, на следващия студент.
 7. След приключване на защитите на всички дипломни работи студентите, те трябва да останат в събитието, като членовете на комисията се оттеглят в отделно Microsoft Teams – събитие за дискусия и оформяне на крайните резултати.
 8. Комисията се включва отново в срещата, за да обяви оценките от защитата на дипломните работи.
 9. Председателят на комисията нанася оценките в електронния протокол.

За комисията:

За членовете на комисията, ангажирана с провеждането на съответната защита на дипломни работи, ще бъде генерирано отделно Microsoft Teams – събитие за дискусия и оформяне на крайните резултати на дипломантите, явили се на защита на магистърска теза.

Катедра „Регионално развитие“ пожелава успех на всички дипломанти!  

Друго:

ОКС „Магистър“, редовна форма на обучение-спец. „ Регионален бизнес и мениджмънт“ два семестъра на 08.07.2020г. от 10.00 часа, онлайн чрез платформата Microsoft Teams.

Всеки студент задължително проверява в отдел "Студенти-Магистри" своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.)

Всеки студент задължително представя в отдел "Студент-Магистър" до 19.06.2020 г. 

1.Копие от заглавна страница на магистърска теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2бр,;

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студентите, не представели посочените документи в срок, не се допускат до защита!

ОКС „Магистър“, дистанционна форма на обучение-спец. „ Регионален бизнес и мениджмънт“ два семестъра на 08.07.2020г. от 14.00 часа, онлайн чрез платформата Microsoft Teams.

ОКС „Магистър“, дистанционна форма на обучение-спец. „Развитие на интелигентни градове“ два семестъра на 08.07.2020г. от 16.00 часа, онлайн чрез платформата Microsoft Teams.

Всеки студент задължително проверява в отдел "Студенти-Магистри" своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.)

Всеки студент задължително представя в отдел "Студент-Магистър" до 26.06.2020 г. 

1.Копие от заглавна страница на магистърска теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2бр,;

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студентите, не представели посочените документи в срок, не се допускат до защита!