Катедра "Регионално развитие"

Над 100 студенти в конференция на катедрата за 100 години УНСС

сряда, 13 май 2020 21:09

Пета студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)" организирана от катедра "Регионално развитие" се проведе на 13 май 2020 година, онлайн през платформата MS Teams. Форумът е част от събитията на катедрата по случай 100 годишния юбилей на Университета за национално и световно стопанство. 

Теми за градове на бъдещето, екология в интелигентни градове, модерен транспорт, околона среда, здравеопазване в умни градове и системи, устойчиви градове са сред разработките и презентациите. Нови идеи, концепции и добри практики от света бяха анализирани от студентите. Представиха се работещи интелигенти решения от целия свят - заплащане на такси за детски градини и паркиране с рециклиране на продукти, въздушен транспорт в градска среда, роботи в медицинското обслужване и др. Анализираха се подходи и концепции за иновативни системи в здравеопазването, публичното управление и градското развитие. Нови предложения за министерства, свързани с дигиталното развитие, сравнения на модели за справяне с кризи, системи за сигурност и много други теми, представиха студентите. 

С пожелание за бъдещи успехи на университата, с поглед в бъдещето през мотивацията и енергията на младите си възпитаници, катедрата отброява заедно с младите си колеги последните дни до 100 годишнината на УНСС. 

Ректорът, проф. д-р Димитър Димитров, приветства студентите и преподавателите за ентусиазма и организацията на традиционния студентски форум в онлайн среда. 
Председателят на Студентския съвет Ангел Стойков поздрави колегите си студенти за научната смелост и подчерта доброто партньорство с катедра „Регионално развитие“. 

Заместник-министърът на МРРБ Деница Николова поздрави студентите с вълнението на възпитаник на университета. Представи възможностите за сътрудничество между УНСС и министерството по различни политики. Подчерта колко са важни новите идеи, идващи от студентите за развитие на добри проекти. Разказа за добрата практика на ведомството да работи с много стажанти от специалност "Регионално развитие".  Подчерта активното партньорство на МРРБ с катедрата в различни направления. 

Заместник-кметът на Столична община по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'' Владимир Данаилов участва за поредна година в студентския форум. „Идеите днес са нашето домашно за утре.“, гласеше неговото обръщение към студените. Той ги призова да се подготвят така, че да можем да предвиждаме предизвикателствата занапред, а не просто да реагираме, когато те вече са се случили. 
Очакваме ви в Столичната община, за да реализираме ваши идеи за интелегинтен град, беше призивът му към участниците. 

Доц. Георги Николов, ръководителят на катедра „Регионално развитие“ откри конференцията и поздрави студентите за смелостта да се изявят в научна среда. Не случайно тази конференция за млади колеги се случва не само в годината, но и в седмицата на 100 годишнината на УНСС, отбеляза той. 
Подчерта, че редица от младите колеги са традиционни участници в различни години от обучението си. Обърна специално внимание на партньорството с МРРБ за политики, проекти, студентски практики и обучение. Покани официалните гости заместник-министър Деница Николова и заместник-кметът на столицата Владимир Данаилов да изнесат публични лекции в УНСС. Подчерта важността на сътрудничеството със Столична община в областта на интелигентната специализация и развитие, каквато е иновативната магистратура „Развитие на интелигентни градове“, предлагана от катедрата. 

Конференцията има видеозапис, а докладите на студентите и докторантите ще се издадат в тематичен сборник. 

Галерия снимки от Над 100 студенти в конференция на катедрата за 100 години УНСС ...