Катедра "Регионално развитие"

Информационна среща със студенти 4 курс

петък, 01 май 2020 10:52

На 27 април 2020 г. катедра "Регионално развитие" проведе онлайн информационна среща със студентите от четвърти курс редовна и дистанционна форма на обучение чрез MS Teams. Обсъдени бяха актуални правила и условия за провеждане на преддипломен стаж и държавни изпити, кандидатстване за магистратура в УНСС и магистърските програми, предлагани от катедрата.

Info_meeting_students.jpg 

Преподавателите от катедрата запознаха студентите с новата организация и възможностите да организират и проведат преддипломните си стажове по специалността. Обяснено беше на студентите какви варианти имат, ако поради извънредните мерки в страната не могат да участват в стаж, който са избрали. Най-новата възможност е, че студенти, останали без стаж ще могат да изберат институция и ментор от катедрата и така да проведат практическото си обучение. Преподавателят, при който се включат, ще им даде практически насоки и задачи под формата на фасилитатор, свързани с ведомството и работата в него, за да могат да изготвят онлайн проучване за докладите си по темата. Подробна информация за правилата четете тук. Отговорено беше на многобройните въпроси на студентите за избора на ментор и институция, докладите за отчитане на стажа.

Доц. Николов информира студентите за вариантите, при които ще може да се проведе държавният изпит в специалността. Отбелязана беше вероятността държавен изпит да се провежда онлайн, за което студентите ще получат допълнителна информация.

Специално се коментираха възможностите за прием в магистърски програми. Не малко студенти от специалността вече имат опит с предварителни кандидат-магистърски изпити. Преподавателите представиха и двете магистърски програми в катедрата - "Регионален бизнес и мениджмънт" и "Развитие на интелигентни градове". Магистърската програма "Регионален бизнес и мениджмънт" се радва на голям интерес на кандидати от страната и други университети. Тя е утвърдената сред представители на различни професии и специалисти с опит в практиката, които искат да надградят образованието си ефективно. Традиционно се радва на голям интерес от студенти на катедрата, разказа доц. Георги Николов. Новата магистърска програма "Развитие на интелигентни градове/Smart Cities Development" е не само иновативна по съдържание, но е и първата в страната в тази област. Магистратурата отговаря на най-новите тенденции в регионалното развитие и конкурентоспособността на градовете, иновативното развитие на територията, регионалната специализация, новите стандарти и изисквания на гражданите и бизнеса за устойчива и модерна среда на реализация. Тя се провежда съвместно с катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", разясниха преподавателите. Повече за магистърските програми, можете да прочете тук.

Онлайн средата даде възможност се включат на значителен брой учащи от двете форми на обучение. Осигури и уникалните условия да се проведе голяма дискусия със студентите от редовно и дистанционно обучение едновременно.

Прикачени файлове:

image/jpeg Info_meeting_students.jpg - 60 KB

Галерия снимки от Информационна среща със студенти 4 курс ...