Катедра "Регионално развитие"

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

петък, 13 март 2020 20:14

Уважаеми колеги,

На основание Заповед №631/13.03.2020, на Ректора на Университета за национално и световно стопанство, проф. д-р Димитър Димитров, издадена във връзка с регистрираните случаи на заразяване с COVID-19 и с осъществяване на превенция срещу заразяване с COVID-19 на преподаватели, служители, студенти и докторати в УНСС, решението на Народно събрание за обявяване на извънредно положение на територията на Република България и заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването,

ВИ ИНФОРМИРАМ,

че считано от 13.03.2020 до 29.03.2020, всички дисциплини водени от катедра „Регионално развитие“, преминават в изцяло дистанционна, онлайн форма, по следния ред:

  1. Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно форма, ще бъдат обучавани посредством платформата за електронно обучение „Teams“: https://teams.microsoft.com/
  2. Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", дистанционно обучение ще бъдат обучавани посредством платформата за електронно обучение Moodle: http://m-learning.unwe.bg/

Всички преподаватели и студенти, да участват в онлайн обучението чрез своите университетски електронни пощи и пароли.

Лекциите и семинарните занятия ще се провеждат по обявеното семестриално разписание. 

Преподавателския екип на катедра „Регионално развитие“, остава на разположение на своите студенти, които приканвам да поддържат редовен електронен контакт с тях, по отношение на всякакви въпроси свързани с обучителния процес, консултации по учебната програма и други. 

С Уважение,

Доц. д-р Георги Бисеров Николов

Ръководител катедра „Регионално развитие“

Галерия снимки от ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИ ...