Катедра "Регионално развитие"

Обновено: четвъртък, 13 август 2020 13:24

Контакти

ас. д-р Десислава Боцева, технически сътрудник

 Кабинет: П039
 Телефон: 0876988959
 E-mail: conf.grs@unwe.bg

ас. д-р Никола Танаков, технически сътрудник

 Кабинет: П041
 Телефон: 0897022681
 E-mail: conf.grs@unwe.bg
 Сайт на конференцията: http://departments.unwe.bg/regdev/bg/pages/13760
 Сайт на катедра "Регионално развитие": http://departments.unwe.bg/regdev