Катедра "Регионално развитие"

Обновено: вторник, 18 август 2020 16:31

Начало

Уважаеми колеги, Ръководството на катедра "Регионално развитие" и катедра " Национална и регионална сигурност" Ви канят да вземете участие в международна научна конференция на тема "ГЛОБАЛИЗЪМ, РЕГИОНАЛИЗЪМ, СИГУРНОСТ - 2020 г.", която ще се проведе на 24-26 септември 2020 г. в конферентна зала в базата на УОБ в гр. Равда. Конференцията е част от календа със събития по случай отбелязването на 100-години УНСС.

Основните тематични направления:

1) Глобализъм. Основни глобални тенденции и проблеми. Развитие на Smart Cities.

     •  Социално-икономическо състояние на световните региони.

     •  Характеристики и перспективи пред концепцията за Икономика 4.0 и Общество 5.0

     •  Развитие на инфраструктурните коридори и осигуряване на глобална свързаност.

     •  Мега проекти и глобални инвестиционни решения.

     •  Устойчиво развитие. Ефекти от сключването на „Зелената сделка“.

     •  Света в условията на COVID-19 и модели за следкризисно развитие.

2) Регионализъм. Регионални тенденции в развитието на ЕС, Европа и света.

     •  Трансформация и развитие на институциите на Европейския съюз.

     •  Управление на регионите и постигане на целите на Стратегия „Европа 2020“

     •  Управление на националната територия и функциониране на местните органи на властта.

     •  Проблемни аспекти на социално-икономическата, демографската, иновативната и научната политика в България. Перспективи 2021-2017.

3) Сигурност. Проблеми и тенденции в областта на сигурността. Механизми за повишаване на сигурността.

     •  Сигурност. Глобални и локални измерения.

     •  Национална и международна сигурност.

     •  Съвременни тенденции и процеси обект на изследванията в секторите на сигурността.

     •  Нормативни измерения на проблема за сигурността.

     •  Основни подходи и нови тенденции за изследване на сигурността

Срокове:

Подаване на заявка краен срок до 15.09.2020 г.

Организационен комитет:

  1. Проф. д-р Димитър Панайотов Димитров – съпредседател
  2. Доц. д-р Георги Бисеров Николов – съпредседател

Членове:

  1. Доц. д-р Нончо Иванов Димитров
  2. Доц. д-р Константин Христов Пудин
  3. Доц. д-р Камен Димитров Петров
  4. Доц. д-р Елка Георгиева Василева
  5. Гл. ас. д-р Юри Цветанов Ценков
  6. Гл. ас. д-р Георги Христов Цолов
  7. Ас. д-р Никола Тодоров Танаков
  8. Ас. д-р Десислава Андреева Боцева