Катедра "Регионално развитие"

Успешна докторска защита на първи чуждестранен докторант за катедрата

вторник, 14 февруари 2023 14:53

На 11 ноември 2022 г. беше защитена първата дисертация от чуждестранен докторант на катредра "Регионално развитие". 

Защита Дзунг_2.jpg  Защита Дзунг_3.jpg

Снимка (ляво): Д-р Зунг с членове на научното жури, катедрата и посолството на Виетнам

Снимка (дясно):  Доц. д-р Елка Василева, председател на научното жури и докторант Зунг по време на защитата 


Темата е "Осигуряване на поминък за бедните хора от етническите малцинства в планинските райони на провинция Хан Хоа", а нейн автор е Динх Ван Зунг от Виетнам. Той беше зачислен като свободен докторант с научен ръководител доц. д-р Георги Николов. Изследователската му работа протече в периода 2019 - 2022 година. Бакалавърското и магистърско образование са от родината му, където близо 15 години работи на ръководна държавна длъжност. Председател е на кооперативен алианс с над 150 участващи фирми от областта на земеделието и преработвателната промишленост. 


Защита_Дзунг_1.jpg

Снимка: Д-р Зунг с научния ръководител доц. д-р Георги Николов, представители от посолството на Виетнам и гости на защитата 


Дисертационният труд е посветен на актуална за провинция Khanh Hoa тема, свързана с изкореняването на глада и намаляването на бедността. Резултатите от реализацията на различни проекти за намаляване на бедността са убедителни, но са различни ефектите в отделните градове от провинцията. Това провокира докторанта да изследва и открои ефективните политики за намаляване на бедността в региона, обобщава проф. д-р Галина Куртева от Бургаския свободен университет в рецензията си. 

Другият рецензент - доц. д.и.н. Петър Борисов - от Аграрния университет в Пловдив оценява високо, че докторантът се опитва "отговорно и обективно да допринесе за разрешаване на проблемите в регионалното развитие на провинция Хан Хоа".

В хода на изследователската работа катедрата и посолството на Виетнам в България развиха партньорски отношения с перспективи за съвместни проекти и нови студенти за УНСС. 

Като нов доктор от катедрата Динх Ван Зунг изрази многократно колко голямо място в професионалното му развитие заема УНСС и посвети песен на любимия университет. 

Прикачени файлове:

image/jpeg Защита Дзунг_4.jpg - 184 KB

image/jpeg Защита Дзунг_3.jpg - 148 KB

image/jpeg Защита Дзунг_2.jpg - 29 KB

image/jpeg Защита_Дзунг_1.jpg - 59 KB

Галерия снимки от Успешна докторска защита на първи чуждестранен докторант за катедрата  ...