Катедра "Регионално развитие"

Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност

сряда, 30 септември 2020 10:01

„Глобализъм, регионализъм, сигурност“ беше темата на третата международна конференция на катедрите „Национална и регионална сигурност“ и „Регионално развитие“, посветена на 100-годишнината на УНСС. Форумът се проведе от 24 до 26 септември т.г. в УОБ – Равда.

65e90_3 конф. РРС 1.jpg

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и ръководителят на катедра „Регионално развитие“ доц. д-р Георги Николов, откриват конференцията

Изследователи от България, Сърбия, Албания, Виетнам, Северна Македония и Русия дискутираха различни аспекти на глобалната и регионална сигурност и развитие в три тематични сесии.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров поздрави участниците, изрази удовлетворението си, че съвместна конференция на двете катедри прави успешни първи стъпки в утвърждаването си и се разраства с участието на представители от чужбина. Той подчерта важността на темите за сигурността и регионалното развитие в световен мащаб.

Проф. Димитров представи пред гостите и участниците във форума успешния опит на УНСС да работи в условията на днешната криза чрез дигиталната инфраструктура на университета и обърна специално внимание на положителните тенденции в актуалните национални политики във висшето образование и развитието на академичния състав.

6bd6f_3 конф. РРС 2.jpg

Ръководителят на катедра „Регионално развитие“ доц. д-р Георги Николов поздрави участниците и подчерта, че тази година форумът включва над 30 доклада на представители на 6 държави, 5 университета и бизнеса. Той приветства гостите и партньорите на катедрата от Стопанската камара – Пирот и на една от водещите свободни икономически зони в Европа. 

Президентът на Пиротската стопанска камара д-р Драган Костич и ректорът проф. Димитров обсъдиха възможностите за сътрудничество, участието в проекти по „Еразъм+“ и провеждането на традиционната научна конференция на камарата с участието на УНСС.

298c4_3 конф. РРС 3.jpg

Д-р Драган Костич връчина проф. Димитър Димитров 
плакет на „Кале кула“ - Пирот за доброто партньорство

Поздравителни адреси по случай 100-годишния юбилей на УНСС от доц. д-р Стоян Проданов, ръководител на катедра „Финанси и кредит“ на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов, бяха връчени на проф. Димитров и доц. Николов от гл. ас. д-р Танер Исмаилов, участник във форума.

6bd6f_3 конф. РРС 4.jpg

Доц. д-р Елка Василева и ас. д-р Десислава Боцева, 
модератори на сесията за глобализма

По традиция възможност за изява имаха много млади изследователи на катедрите-организатори. Затвърди се практиката на конференцията да се представят нови докторанти на УНСС. Други представяха вече напредналите си изследвания. 

Докалдите от форума ще бъдат издадени на английски език в сборник, който е планирано да се публиква в CEEOL. 

Следващата съвместна конференция е планирана за 2022 година. 
Прикачени файлове:

image/jpeg 6bd6f_3 конф. РРС 2.jpg - 91 KB

image/jpeg 6bd6f_3 конф. РРС 4.jpg - 65 KB

image/jpeg 298c4_3 конф. РРС 3.jpg - 80 KB

image/jpeg 65e90_3 конф. РРС 1.jpg - 79 KB

Галерия снимки от Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност ...