Катедра "Регионално развитие"

Катедра "Регионално развитие" на форум на Regional Studies Association

петък, 22 ноември 2019 8:49RSA_1.jpg

Участниците от катедрата 

Преподаватели от катедра „Регионално развитие“ участваха в конфернеция на Международната организация за регионални изследвания (Regional Studies Association) на тема  „Метрополии и периферия в страните от Централна и Източна Европа: нови предизвикателства за европейските, национални и регионални политики“. Форумът се проведе в университета Мария Склодовска-Кюри в гр. Люблин, Полша от 11 до 13 септември.

Конференцията е един от трите най-големи форума на организацията в областта на регионализма за 2019 година. Екипът на катедрата избра да участва в нея, защото е насочена към регионалното развитие на страните от  Централна и Източна Европа. В конференцията се включиха над 140 изследователи от 23 европейски държави. 126 доклада бяха включени в програмата. 

Катедрата представи работата си по темите 
Youth in SEE Countries. Are we ready for the challenge?, а автори Веселина Любомирова, Георги Николов, Георги Цолов 
и Aspects of Interaction of Human Capital with the Economic Development of the Bulgarian Regions, с автори Десислава Боцева, Елка Василева, Никола Танаков. 

Презентациите бяха включени в панела за икономическо развитие на регионите. А една беше отличена от организаторите за най-добра статия, представена на конференцията. 

Предподавателите от катедрата участваха и в четирите конферентни дни. Разширихме контактите си с колеги от Полша и партньорството си RSA, като нейни активни членове. Този мащабен форум е на една от двете най-големи международни организации в науката и практиката на регионализма по света. Беше важно да сравним изследователските полета на катедрата с тези на колегите от Европа, да обменим идеи. Удовлетоврени сме от заключението, че едни и същи актуални теми са фокус на нашата работа в УНСС и на другите европейски университети, коментира участието ръководителят на катедрата доц. д-р Георги Николов.

Повече снимки от събитието можете да разгледате тук
 

Прикачени файлове:

image/jpeg RSA_1.jpg - 175 KB

Галерия снимки от Катедра "Регионално развитие" на форум на Regional Studies Association ...