Катедра "Регионално развитие"

Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш

вторник, 05 февруари 2019 14:47

Нов договор за обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета в Ниш, Сърбия. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в Нишкия университет. Тази мобилност ще могат да ползват 5 студенти годишно, записани в бакалавърска, магистърска или докторска степен. Същата възможност имат сръбските студенти.

Подписаното споразумение осигурява и преподавателски обмен.  
Договорената мобилност е резултат от дългогодишното академично сътрудничество между нашия университет и Икономическия факултет на университета в Ниш. 
Преподаватели от катедра "Регионално развитие" редовно се включват в международни научни форуми, организирани от сръбския университет. 
За обмен по програма Еразъм в Сърбия можете да се свържете с Еразъм офиса на УНСС или да се обърнете към катедра "Регионално развитие", за допълнително информация и контакт с Икономическия факултет в Ниш. 
Прикачени файлове:

image/jpeg Еразъм +.jpg - 12 KB

Галерия снимки от Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш  ...