Катедра "Регионално развитие"

Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата

Представители на катедра „Регионално развитие“ взеха участие в седма международна научна конференция, организирана между 17 и 19 януари 2019 г. в Струга, Македония от Евро-балканския университет-Скопие, с подкрепата на Института за социокултурна антропология, азърбейджански, унгарски и турски изследователски институции. . Официалното откриване събра участници от 11 държави, сред които Индонезия, Азърбейджан, Унгария, Словакия, България, Сърбия. Много от тях са вече ежегодно част от форума и партньори в организацията му.

                                                         Struga 2.jpg

        Организатори и част от гостите в официалното откриване на конференцията. 

Катедрата се включи във форума по покана на доц. д-р Александър Манасиевски, директор на Университет Евро-Балкан. Заедно с ръководителя на катедрата доц. д-р Георги Николов проведоха среща за очертаване на бъдещото партньорство, международни научни прояви, съвместни договори за обмен по програма Еразъм.

Struga 3.jpg Struga 4.jpg

Участниците от катедра "Регионално развитие" от Европа и Балканите в един от панелите на форума. 

Форумът започна с пленарна сесия с фокус върху културната идентичност и нейните регионални и икономически отражения в туризма и други сектори.
Представителите на катедрата участваха с два доклади на тема:
Културното многообразие като инструмент за социално-икономическо развитие на регионите
и Туристическите региони като фактор за развитие на алтернативни форми на туризъм 

Статиите ще бъдат публикувани в тематичен сборник.

Прикачени файлове:

image/jpeg Struga 3.jpg - 184 KB

image/jpeg Struga 2.jpg - 169 KB

image/jpeg Struga 3.jpg - 152 KB

image/jpeg Struga 4.jpg - 243 KB

Галерия снимки от Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата  ...