Катедра "Регионално развитие"

Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот

Международна научни конференция „Регионално развитие и трансгранично сътрудничество“ се проведе на 15 декември 2018 г. в Пирот, Сърбия. Организатор на форума е Стопанско-икономическата камара – Пирот, с участието на Сръбската академия на науката и изкуствата – секция Ниш, Университет Метрополитан – Белград, Факултета по приложна екология в Белград, Факултета по мениджмънт в Зайчар и Oбщина Пирот, която беше и домакин на събитието.
Pirot 2.jpg Pirot 1.jpg

Откриване на форума и участниците от катедрата.  


Програмният научен комитет на конференцията включва над 30 учени от университети в Сърбия, България, Македония, Румъния, Гърция, Полша, сред които и ректорът на УНСС проф. д.и.н Стати Статев. Регионално развитие, сътрудничество между балканските държави, подкрепа за нови форми на индустриализация и специално внимание на свободните икономически зони бяха сред основните теми на форума. Специални гости на форума бяха представители на Световната организация на свободните зони, заедно с техния изпълнителен директор д-р Самир Хамроуни. 

Pirot 4.jpg Pirot 5.jpg

Доц. д-р Георги Николов и Александър Симонович,                               Докторант Десислава Боцева от катедрата по време на презентацията й. 
президент на организационния комитет на конференцията. 

Екип от седем представители на катедра Регионално развитие и УНСС, водени от ръководителя на катедрата доц. д-р Георги Николов, взеха участие с доклади на тема: 
Интелигентните градове, като инструмент за регионално развитие и като подход за трансгранично сътрудничество, с автор доц. д-р Георги Николов;
Адаптиране на регионални приоритети спрямо климатичните промени – гл. ас. д-р Елка Василева;
Гражданската сигурност като елемент на трансграничното сътрудничество – гл. ас. д-р Георги Цолов;
Влияние на човешките ресурси за развитието на регионите – ас. д-р Никола Танаков и Мария Казакова;
Ролята на социалното предприемачество за устойчиви региони – ас. д-р Веселина Любомирова;
Интелигентна специализация на местно ниво – нови измерения за интегрирано градско развитие – докторант Десислава Боцева. 

Поздравителен адрес и почетен медал с лика на основателя на университета проф. Стефан Бобчев беше връчен от името на ректора на УНСС проф. Статев на инициатора и основен организатор на форума д-р Драган Костич, президент на Пиротската икономическа камара.
По време на форума екипът на катедрата постави началото на нови академични партньорства с университети и изследователи от Скопие и Белград.

Pirot 3.jpg Pirot 6.jpg

(Ляво) Доц. д-р Георги Николов връчва поздравителен адрес от ректора на УНСС на д-р Драган Костич, президент на Стопанско-икономическа камара - Пирот и организатор на конференцията. 
(Дясно) Участници във форума. 

Мащабното събитие се провежда за втори път, като катедра Регионално развитие участва още на първото издание. Форумът е добър пример за академичното сътрудничество на Балканите, на което катедрата отделя приоритетно внимание в работата си. Работещото партньорство между УНСС и икономическата камара в Пирот е израз на положителната практика на взаимодействие между университети, бизнес и граждански сектор в международен контекст. Катедра Регионално развитие ще продължи развитието на тези академични и приложни партньорства.

 Pirot 8.jpg  Pirot 7.jpg

Гл. ас. д-р Елка Василева (ляво), гл. ас. д-р Георги Цолов (дясно) в тематичен панел на конференцията. 

На конференцията бяха представени над 70 доклада по въпроси, свързани с
- децентрализация;
- взаимодействие свободни икономически зони и регионално развитие;
- нови водещи тенденции в икономическото развитие;
- четвърта индустриална революция и регионално развитие;
- информационни и комуникационни технологии и ролята им за новата индустриализация;
- инициативата „Един път, един пояс“ и влиянието и за регионалното развитие;
- екологични аспекти в новата индустриализация и регионалното развитие;
- влиянието на климатичните промени върху регионалното развитие;
- приносът на изследователската работа за регионален просперитет;
- глобални логистични вериги;
- селското стопанство в контекста на регионалното развитие;
- значението на производството на здравословна храна;
- развитие на регионален туризъм;
- предприемачество и регионално развитие;
- данъчна политика и регионално развитие;
- приложение на европейски средства за регионално развитие чрез трансгранично сътрудничество;
- взаимодействие между социално и икономическо развитие;
- Влияние на демографската и образователна структура на населението за регионално развитие и др.

 Pirot 10.jpg Pirot 9.jpg

Ас. д-р Никола Танаков (ляво), ас. д-р Веселина Любомирова (дясно)
по време на форума. 

Резюметата на част от докладите са публикувани на сайта на конференцията, а статиите от форума ще бъдат издадени в тематичен сборник. Още снимки от събитието тук

Прикачени файлове:

image/jpeg Pirot 1.jpg - 74 KB

image/jpeg Pirot 2.jpg - 87 KB

image/jpeg Pirot 3.jpg - 65 KB

image/jpeg Pirot 4.jpg - 55 KB

image/jpeg Pirot 4.jpg - 55 KB

image/jpeg Pirot 5.jpg - 42 KB

image/jpeg Pirot 6.jpg - 88 KB

image/jpeg Pirot 8.jpg - 211 KB

image/jpeg Pirot 7.jpg - 69 KB

image/jpeg Pirot 9.jpg - 133 KB

image/jpeg Pirot 10.jpg - 135 KB

Галерия снимки от Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот  ...