Катедра "Регионално развитие"

Конференция в Краков, Полша - Градът и крайградските зони - идентичност и пространство през 21 век, 16-17 май 2019 г.

понеделник, 11 февруари 2019 13:15 /
Начало:
вторник, 12 февруари 2019 9:00
Край:
петък, 17 май 2019 20:00
Място:
Краков, Полша
Подробности:

Международна конференция 

"Градът и крайградските зони - идентичност и пространство през 21 век"
организирана от катедра "Регионална икономика" 
Икономически университет - Краков, Полша
16-17 май 2019 г. 

Конференцията има за цел да идентифицира изследователски проблеми, които произтичат от настоящите промени в отношенията между града и провинцията, града и периферните му територии.

Промените в климата и глобализацията на икономическите и социалните процеси има отношение към нарастващото значение на крайградските зони и функционалните промени както икономически, така и социални, характеризиращи днешните урбанизирани и не-урбанизирани пространства.

Предмет на конференцията е да се представят насоките на изследванията и опитите за концептуализиране на съвременните проблеми на града, заедно с неговата функционална област и селски райони. Струва си да споменем, например, следните въпроси днес:

Какво е модерен град: ядро ??на селище, развито в процеса на историческо развитие или многостранна зона с относително висока интензивност на инвестициите и гъстота на жилищата?
Какво е или какво ще бъде неурбанизираната зона в условията на напреднала субурбанизация?
Как да се възползвате от връзката между града и провинцията в контекста на кръговата икономика?
Как размиването на различията между града и провинцията влияе върху местните, столичните и регионалните общности?
Как да управлявате променливите многофункционални крайградски зони?
Темата на конференцията е размисъл върху горепосочените теми и всяка предложена идея за променящите се отношения между града и крайградските зони е добре дошла.

Може да се участва с теоретични разработки, резултати от проекти, емпирични изследвания.

Възможност да се включат имат акадмични изследователи, експерти, специалисти от практиката. 

Важни срокове

  • 15 February 2019 – краен срок за изпращане на абстракти и теми
  • до 28 February 2019 – такса участие
  • 5 May 2019 – изпращане на готова статия 
  • 16-17 May 2019 – конферентни дни

до края на 2019 – публикация


Регистранционни формуляри и подробна информация.