Катедра "Политология"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 24 април 2018 10:48

Контакти

Административен секретар:

Цветелина Стоичкова Кирилова – Петрунова

E-mail: cveti_unss@abv.bg

Телефон: (02) 8195 307

Кабинет: 3087


Administrative Secretary:

Cvetelina Kirilova-Petrunova

 E-mail: cveti_unss@abv.bg

 Phone: (02) 8195 307

 Office: 3087